Terugblik 2014 en jaarrekening 2014

woensdag 31 december 2014

Beste Vriend(in) van de Montessorischool,

Bedankt dat je ook dit jaar weer de Stichting Vrienden Montessorischool gesteund hebt met een donatie!

Nu dit jaar tegen het einde loopt, geven we graag inzage in de inkomsten en uitgaven van de Stichting. 

Dit jaar hebben we weer twee spraakmakende projecten ondersteund waaraan alle leerlingen van de Montessorischool konden deelnemen. In februari bezochten De Vuilnismannen onze school om samen met de kinderen te gaan trommelen op rommel. In maart stond de techniekdag in het teken van bouwen met bamboe en werd door de leerlingen samen met de specialisten van Artworks in korte tijd een bouw werk gemaakt met spectaculaire afmetingen waarvan een foto in de Castricummer werd geplaatst.

Dit jaar heeft het bestuur van de stichting zich niet alleen beperkt tot het werven van fondsen maar is ook een actievere rol gaan spelen bij de ondersteuning van het onderwijsteam in het bedenken en uitwerken van activiteiten ter verrijking van het onderwijsprogramma. Verder is dit jaar ook energie gestoken in het vernieuwen van de website van de Vriendenstichting. Een andere belangrijke gebeurtenis was de donatie die we van Medewerkers Goede Doelenfonds van ING mochten ontvangen.

De plannen voor 2015 zijn nog niet geheel bekend, maar de Vriendenstichting gaat in ieder geval in februari een project met het thema dansen ondersteunen die voor alle leerlingen georganiseerd gaat worden in het kader van het 40-jarig jubileum van de Montessorischool. We houden jullie hiervan uiteraard op de hoogte via onze website.

De Vriendenstichting bedankt je nogmaals voor je steun en wenst je een gezond en gelukkig 2015!

Financiële verantwoording Vriendenstichting 2014
         
Saldo per 23 december 2013   € 2.874,22    
         
Inkomsten        
Ontvangen donaties ouders / personeel € 1.911,22      
Ontvangen donatie ING € 1.000,00      
Compensatie foutieve afboeking in 2013 € 23,50      
Rente 2013 € 19,57      
Totale inkomsten   € 2.954,29    
         
Uitgaven        
De Vuilnismannen - Trommelen op Rommel € 1.050,00      
Bouwen met bamboe € 1.200,00      
Kosten website € 38,72      
Lidmaatschap Kamer van Koophandel € 0,00      
Kosten Bankrekening (gratis tot 1-7-2014) € 28,73      
Totale uitgaven   -€ 2.317,45    
         
Saldo per 26 december 2012   € 3.511,06    
         
         
Reservering dans workshop voor alle leerlingen € 1.300,00    
         


Stichting VMC

IBAN: NL21INGB0006850073
info@vrienden-montessorischool-castricum.nl

Links

Volg ons op Twitter