Achtergrond

De Stichting Vrienden Montessorischool Castricum is opgericht in nauwe samenspraak met Armand van den Eeckhout, voormalig directeur van de school. De huidige waarnemend directeur Montessorischool Castricum, Emé Jonkman, ondersteunt het initiatief van harte.

De jaarlijkse ouderbijdrage van slechts € 35,- per kind blijft bestaan en staat hier volledig buiten.

Mocht u meer willen weten van de Stichting en/of een bijdrage willen leveren, in welke vorm dan ook, neem dan contact op met een van de initiatiefnemers, of doneer zelf op rekeningnummer NL 21INGB0006850073 ten name van Stichting Vrienden Montessorischool in Castricum.Stichting VMC

IBAN: NL21INGB0006850073
info@vrienden-montessorischool-castricum.nl

Links

Volg ons op Twitter