Doel

De Stichting heeft als doel geld in te zamelen voor de Montessorischool. De belangrijkste bron van inkomsten zijn donaties van ouders, grootouders, personeel en andere mensen die nauw bij de school betrokken zijn. Maar de Stichting wil ook bedrijven benaderen voor donaties. Stichting VMC

IBAN: NL21INGB0006850073
info@vrienden-montessorischool-castricum.nl

Links

Volg ons op Twitter