Terugblik 2013

dinsdag 24 december 2013

Beste Vriend(in) van de Montessorischool,

Bedankt dat je de Stichting Vrienden Montessorischool dit jaar gesteund hebt met een donatie!

Nu dit jaar tegen het einde loopt, geven we graag inzage in de inkomsten en uitgaven van de Stichting. In de bijlage vind je onze jaarrekening.

Dit jaar hebben we de excursie van de onderbouw naar het Concertgebouw ondersteund. Ook het bezoek aan de molen De Oude Knegt in Akersloot door leerlingen van de middenbouw is door de Stichting mogelijk gemaakt.

Op dit moment zijn we samen met Liesbeth bezig met de voorbereiding op een muziekworkshop voor alle leerlingen die voor februari gepland staat. Verder is de stichting betrokken bij de organisatie van een techniekdag op school die mogelijk dit schooljaar gaat plaatsvinden.

De stichting beperkt zich niet langer tot het werven van fondsen maar speelt een actievere rol bij de ondersteuning van het onderwijsteam in het bedenken en uitwerken van activiteiten ter verrijking van het onderwijsprogramma. Voor meer achtergrond verwijzen we naar het bijgevoegd artikel dat Aleid Bos geschreven heeft voor de Montesstory. Alle thema's die in het artikel genoemd worden zijn nog steeds actueel.

De Vriendenstichting bedankt je nogmaals voor je steun en wenst je een gezond en gelukkig 2014!Stichting VMC

IBAN: NL21INGB0006850073
info@vrienden-montessorischool-castricum.nl

Links

Volg ons op Twitter