Jaarverslag 2017

maandag 9 april 2018

 Beste Vriend(in) van de Montessorischool,

Bedankt dat je ook dit jaar weer de Stichting Vrienden Montessorischool gesteund hebt met een donatie !

 

Het financiele jaarversag 2017 vind u onder kopje informatie. 

In Juni 2017 hebben we een audiovisueel project ondersteund waaraan de bovenbouwleerlingen hebben deelgenomen. We hebben hierbij de gespecialiseerde begeleider van Toonbeeld bekostigd. De bovenbouw heeft zelf twaalf ‘stomme’ films gemaakt. Daarbij hebben zij zelf scenario's, scènes, storyboarden geschreven en opnames gemaakt. De resultaten zijn aan de ouders getoond.

Daarnaast hebben we dit jaar gespaard voor de designweek (een hele week waarin schoolbreed kinderen leren programmeren en met computers omgaan) die begin 2018 zou gaan plaatsvinden en die we volledig gaan bekostigen.

Ook hebben er in 2017 meerdere fondsenwervende activiteiten plaatsgevonden onder de ouders van de school.

De Vriendenstichting bedankt de donateurs  nogmaals voor hun steun en hoopt dat u blijft geven om zulke projecten mogelijk te blijven maken !Stichting VMC

IBAN: NL21INGB0006850073
info@vrienden-montessorischool-castricum.nl

Links

Volg ons op Twitter