Interview Montesstory september 2013

zondag 1 september 2013

In de Montesstory van deze maand staat een interview met de Vriendenstichting. (Tekst: ALeid Bos):

Springlevend en ambitieus: Stichting Vrienden van de Montessorischool

 

Meer dan een busreisje

Excursie Concertgebouw, excursie Muiderslot, afgelopen jaar heeft de Stichting Vrienden van de Montessorischool flink de vaart erin gezet. Een goed begin, maar de ambities van de Stichting reiken wel verder dan het betalen van de busrit: onderwijsondersteunende activiteiten financieren. Daar gaat het om. Het thema van de Unicefdag groeide uit tot een onderwijsproject over brood met tot besluit een bezoek aan een molen. Dat is het soort projecten dat de Stichting wil ondersteunen.

 

Iets extra’s voor de school en de kinderen

De Stichting Vrienden van de Montessori werd na de oprichting voorjaar 2012 meteen een succes. De Stichting ondersteunt uitdrukkelijk projecten die alle kinderen ten goede komen. Inmiddels is één op de drie ouders donateur. Wat zegt dat? Veel ouders gunnen de school en alle kinderen blijkbaar iets extra’s. Ruimte voor (nieuwe) educatieve activiteiten houdt de school levendig en leuk, denkt ook het Stichtingsbestuur. Een actieve school heeft bovendien een aanzuigende werking.

 

Onderwijsondersteunende projecten: muziek en techniek

De ogen van Marc Carton, Sander Steggink en André Deumers gaan glinsteren bij alle mogelijkheden die ze zien voor de school. Neem het thema muziek. Met geld van de Stichting kunnen bijvoorbeeld alle kinderen een aantal weken gitaarles krijgen, inclusief gebruik van instrumenten en natuurlijk een spetterende voorstelling. Een prachtproject dat in samenwerking met Toonbeeld kan worden uitgevoerd.

Bij het thema techniek zou je kunnen denken aan een project voor bovenbouwers ‘hoe bouw ik mijn eigen website’ of een domino-race ontwerpen. Een aantal workshops door een expert inclusief wat materiaalkosten kan op rekening van de Stichting Vrienden.

 

Enthousiasme in de school

Twinkelende ogen van het bestuur van de Vriendenstichting zijn nodig, maar zoals ze zelf met nadruk zeggen: ‘wij maken de school enthousiast, maar wij dragen geen projecten aan’. De school heeft de zeggenschap over waaraan het geld van de Stichting wordt besteed, zolang dat binnen de doelen van de Vriendenstichting valt, natuurlijk. Het team denkt na over het onderwijs en de thema’s. Ze kunnen de Stichting vragen om een financiële bijdrage bij een onderwijsproject.

 

Geld is een begin

Dat er ineens geld is voor leuke projecten wil niet zeggen dat er meteen projecten van start gaan. Hoe komt dat? Voorzichtig formulerend vertellen de heren aan de theetafel dat de school nog moet wennen. ‘Het team is er zo van doordrongen dat elk kwartje omgedraaid moet worden. Ze durven niet groter te denken. Laatst hebben we bij een bespreking twee keer moeten zeggen: daar is geld voor. Dat lijkt bijna een vreemde taal voor ze.’ Voor het bestuur van de Vrienden dus een belangrijke reden om steeds in gesprek met de leerkrachten te zijn om zo ideeën aan te wakkeren, ze uit hun schulp te laten kruipen.

 

Wie doet het extra werk?

Een andere reden dat het nog geen grote projecten regent, is waarschijnlijk de enorme werkdruk van de leerkrachten. De dagen en weken zitten propvol. De jaarlijkse festiviteiten, voorstellingen en uitjes komen daar nog eens bovenop: veel logistieke en organisatorische overuren. Ouderhulp is structureel aan de krappe kant. Het bestuur van de Vriendenstichting is doordrongen van de exploderende agenda’s van het team.

De Stichting wil de school niet opzadelen met extra werk. De projecten zijn juist bedoeld als integraal onderdeel van het onderwijs, niet als festiviteit. Het gaat om ondersteuning van de school bij het verdiepen en verlevendigen van het onderwijs, zoals dat nu ook al gebeurt. Maar dan in een ruimer financieel jasje.

 

Betrokkenheid doorgeven

Een gezond bestuur heeft steeds nieuwe aanwas nodig. De Vriendenstichting moet niet blijven kleven aan de oprichters, maar breed gedragen worden. ‘We willen het stokje op tijd doorgeven om te zorgen dat de Stichting steeds wordt voorzien van nieuwe ideeën en binding houdt met de onder-, midden en bovenbouw.’ Elk jaar moet er minimaal een nieuwe bestuurder bij, zodat er ook één kan aftreden. ‘Als die roulatie goed werkt dan is het ook makkelijker om de Stichting een permanent karakter te geven.’

 

Vacature geopend

 

Er is dus al een vacature! Het is maar voor een jaar. Wees er snel bij en stuur nu meteen een bericht naar: info@vrienden-montessorischool-castricum.nl of trek één van de bestuursleden aan hun jasje.


Stichting VMC

IBAN: NL21INGB0006850073
info@vrienden-montessorischool-castricum.nl

Links

Volg ons op Twitter